{boerengroep } spacer
spacer
spacer
powered by blogger

{donderdag, januari 08, 2004}

 
Agrotoerisme: een bloeiende bedrijfstak

door: Niek Sterk
NIEUWEGEIN - Een woonboerderij in landelijk gebied, met 1 of 1,5 hectare grond erbij voor een paar rijpaarden of wat ander hobbyvee. De vraag naar zo’n ideaal bezit is groot, al wordt het publiek wel steeds kritischer op kwaliteit. De daling in de agrarische grondprijzen kwam eind 2003 tot stilstand. En wie melkquotum wil kopen, is duur uit.

Het zijn een paar van de onderwerpen die NVM Agrarisch Onroerend Goed graag deelt met boeren, burgers en buitenlui aan het begin van het nieuwe jaar. Want de agrarische vakgroep van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM-AOG) wil een vinger aan de pols van agrarisch Nederland houden, zonder daarbij te vergeten dat boeren en burgers en alles wat daartussen zit alles met elkaar te maken hebben.

Al was het bijvoorbeeld maar vanwege het feit dat het aantal agrarische bedrijven
nog steeds afneemt en veel van die boerenbedrijven een andere bestemming vinden. Het aantal woon-, zorg- en hobbyboerderijen neemt sterk toe, en het zogenaamde agrotoerisme groeit als kool. Boerderijen die streekgebonden producten maken en verkopen, het is compleet een trend.

De regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu is op dit moment in veel gevallen nog te beperkend om zulke initiatieven volop de ruimte te geven, en provincies gaan anders om met de vergunningverlening dan gemeenten, constateert de NVM-vakgroep. „Wij pleiten bewust voor meer mogelijkheden ten gunste van functiewijziging van complete agrarische bedrijven”, zegt voorzitter
S. F. Wind van de vakgroep AOG.

[KNIP]

Bron: Reformatorisch Dagblad

Het artikel is fiks ingekort. Voor het gehele artikel volg de link.
posted by coordinator 9:00 a.m.


{woensdag, januari 07, 2004}

 
Nieuwe ronde in landbouwsubsidieoorlog

van onze correspondent Bob Kroon
GENEVE - Dank zij miljardensubsidies worden Franse doperwtjes, Italiaanse tomatenpuree, Amerikaanse maïs en katoen tegen afbraakprijzen op de wereldmarkt gedumpt. Deze oneerlijke concurrentie van de EU en de Verenigde Staten is een ramp voor honderdduizenden boeren in Afrika en andere arme gebieden, die zelfs in hun eigen land soms uit de markt worden gedrukt.

Tot dusverre stonden de onderling verdeelde ontwikkelingslanden hier machteloos tegenover, omdat ze in 1994 door Washington en Brussel een 'wapenstilstand' kregen opgelegd. Daarin was vastgelegd dat bij de Wereld Handels Organisatie (WTO) tien jaar lang geen klacht mocht worden ingediend tegen 'handelsverstorende' praktijken in de landbouwsector.

Maar dit moratorium is op 1 januari 2004 afgelopen. Daarmee lijkt een harde confrontatie op komst, want Derde Wereldlanden willen niet langer met een kluitje in het riet worden gestuurd. Op de WTO-ministersconferentie van september in Cancún mislukte de aloude verdeel- en- heerspolitiek van Washington en Brussel. Ontwikkelingslanden onder leiding van Brazilië, Argentinië, Australië en Canada maakten voor het eerst gemeenschappelijk front. Deze 'Groep van 21' stelde dat de 50 miljard euro aan Europese landbouwsubsidies en de 20 miljard dollar die de Amerikaanse regering uittrekt voor zijn agrariërs, de wereldmarkt voor landbouwproducten volledig ontwrichten en ook voor consumenten in de rijke landen een onredelijk zware belasting betekenen.

Brazilië heeft al een klacht bij de WTO klaarliggen tegen de 4 miljard dollar aan subsidie die 25.000 Amerikaanse katoenplanters in staat stelt zelfs in Afrika hun product onder de kostprijs af te zetten. Australië en Brazilië bereiden een offensief voor tegen de zwaar beschermde suikerbietenteelt in de EU.

Brazilië heeft zijn permanente delegatie bij de WTO al versterkt met gespecialiseerde juristen, in afwachting van de komende krachtmeting. ,,De afloop van het moratorium is een schot voor de boeg voor de EU en Amerika'', dreigde Luiz Felipe de Seixas, de Braziliaanse delegatiechef bij de WTO. ,,Brussel en Washington zullen eindelijk hun landbouwpolitiek eens drastisch moeten herzien.''

De EU-ambassadeur in Genève, de Nederlander Carlo Trojan, denkt dat een compromis haalbaar is, wanneer de handelsbesprekingen in het kader van de WTO in februari weer worden hervat. ,,Onderhandelen is een proces van geven en nemen'', zegt Trojan. De vraag is alleen of de agrarische zwaargewichten in de EU, zoals Italië, Spanje en vooral Frankrijk, bereid en politiek rijp zijn om het nodige water in de wijn te doen.

Bron: Nederlands Dagblad
posted by coordinator 9:00 a.m.
 
VS gaan 450 kalveren ruimen in verband met BSE

Het Amerikaanse ministerie van landbouw heeft maandag besloten een kudde van 450 kalveren in de staat Washington te ruimen omdat niet is vast te stellen welk van deze dieren afstamt van een koe die besmet bleek te zijn met BSE.

Hoewel de autoriteiten menen dat de uit Canada afkomstige koe waarschijnlijk besmet is geraakt via het voer, kunnen zij niet uitsluiten dat het dier de besmetting aan haar kalf heeft doorgegeven.

Het vlees van de te ruimen kalveren wordt vernietigd.

Ruim dertig landen hebben nadat vorige maand het eerste geval van gekkekoeienziekte in de VS werd ontdekt de invoer van Amerikaans rundvlees opgeschort. BSE is een dodelijke hersenaandoening die mogelijk overdraagbaar is op mensen en een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob kan veroorzaken.

Bron: Nieuws.nl
posted by coordinator 9:00 a.m.


{dinsdag, januari 06, 2004}

 
Universiteit Wageningen krijgt hbo-poot

Wageningen/Leeuwarden (5 jan 2004) - De landbouwhogescholen Van Hall Instituut en Larenstein zijn toegevoegd aan de universiteit in Wageningen. De drie onderwijsinstellingen hebben dat maandag bekendgemaakt.
Wageningen Universiteit en Researchcentrum telt door de uitbreiding met de hbo-opleidingen nu 7200 medewerkers en 8550 studenten. De hogescholen benadrukken dat vooral met oog op het bachelor-mastersysteem de koppeling een logische stap is. ,,Het wordt niet een grote grijze brij. Wij kunnen elkaar versterken als het gaat om onderwijsmethoden en het gebruik van onderzoeksresultaten'', aldus een woordvoerder van Wageningen Universiteit.
De raad van bestuur van Wageningen wordt verantwoordelijk voor alle aspecten binnen de hbo's. De namen van de hbo's blijven wel bestaan en ook blijven zij een eigen boekhouding houden. ,,Van Hall en Larenstein zijn sterke merknamen, dus er is geen reden die weg te doen'', aldus een woordvoerder van Van Hall.
Wel gaat de vestiging van Larenstein in Deventer dicht. Die opleidingen krijgen onderdak in Wageningen. De vestiging van Larenstein in Velp en de vestigingen van Van Hall in Leeuwarden en Groningen blijven bestaan. In totaal bieden de drie scholen 21 hbo-, negentien bachelor- en 27 masteropleidingen aan.

Bron: Agrarisch Dagblad
posted by coordinator 9:00 a.m.


{maandag, januari 05, 2004}

 
Derde veebedrijf in VS in quarantaine

Mattawa (4 jan 2003) - Een veebedrijf in Mattawa is onder quarantaine geplaatst. Het is het derde veebedrijf in Amerika dat op slot gaat vanwege BSE. Volgens een verklaring van het ministerie van Landbouw staat op het bedrijf in Mattawa ten minste een koe die uit het dezelfde koppel afkomstig is als de BSE-koe die op een veehouderij Mabton is getraceerd.
Chief veterinarian Ron DeHaven verklaarde dat in Mattawa het onderzoek naar dieren uit het ingevoerde koppel uit Canada wordt voortgezet. "Maar we weten niet of dat nog meer oplevert. Sterker, het onderzoek wordt bemoeilijkt door het slechte weer in Mattawa."
Volgens het ministerie telt het bedrijf in Mattawa een handvol koeien die afkomstig zijn van de Sunny Dene Farm in Mabton, waar de BSE-koe stond. De autoriteiten zijn op zoek naar 81 koeien die in 2001 met de BSE-koe uit Canada zijn geimporteerd. Nieuwe quarantaines worden niet uitgesloten.

Houdt VS BSE-vrij status?
De ontdekking van een BSE-koe ten spijt, bestaat de kans dat de Verenigde Staten claimen vrij te zijn van koegekte. Dat hangt af van het bewijs dat de koe is ingevoerd uit Canada. Naar verwachting worden komende week de resultaten van twee onafhankelijke DNA-testen gepubliceerd waar uit zou moeten blijken dat de koe uit Canada afkomstig is. Volgens de richtlijnen van de OIE in Parijs mag een land tijdelijk de status BSE-vrij claimen als de ziekte is gevonden in geimporteerd vee. De VS hebben er veel belang bij om de status te behouden. Het is een argument om landen die de grenzen hebben gesloten voor Amerikaans rundvlees, over te halen de grenzen weer open te stellen.

Bron: Agrarisch Dagblad
posted by coordinator 9:00 a.m.


{zaterdag, december 20, 2003}

 
De stormbal is gehesen: stof voor debat

Brief aan de voorzitter van de tweede kamer van de minister van LNV, Cees Veerman, aangaande de debatten over de "Toekomst van de intensieve veehouderij".

Met bijlagen:
Situatieschets en vooruitzichten (PDF-formaat, 44 Kb)
De insteek van de overheid (PDF-formaat, 90 Kb)
Verslaglegging debatten (PDF-formaat, 446 Kb)

Bron: www.minlnv.nl

Een beetje teveel informatie bij elkaar om op zo'n korte termijn een reactie op te geven; het is vakantie niet waar...
Volgend jaar eens allemaal goed doorlezen.
posted by coordinator 9:00 a.m.
 
LTO deelt de scherpe en duidelijke visie op perspectief

Kabinet kiest juiste positie voor toekomst intensieve veehouderij in Nederland

Het kabinet kiest een juiste positie in de ontwikkeling van een duurzame intensieve veehouderij in Nederland. De eerste verantwoordelijkheid legt het kabinet terecht bij de sector. Ook de stimulerende rol die het kabinet wil innemen kan rekenen op instemming, stelt LTO Nederland als reactie op de brief die kabinet vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. LTO deelt de visie van het kabinet dat er in Nederland perspectief blijft voor de intensieve veehouderij.
In de brief schetst het kabinet een scherpe en duidelijke toekomstvisie, waarin LTO zich kan vinden. De economische situatie is zorgwekkend. Om de toenemende internationale concurrentie te kunnen weerstaan, zullen veehouders met hun afzetorganisaties moeten zoeken naar nieuwe wegen in een koopkrachtige markt. De sector is daar al intensief mee bezig, maar als vervolg op het debat over de toekomst van de intensieve veehouderij in Nederland, ontstaan volop nieuwe initiatieven.
Mede door het debat maar vooral ook door de slechte economische bedrijfsresultaten in de intensieve veehouderij, voelt de sector zelf ook de noodzaak tot aanpassingen. Om deze situatie ten volle te benutten, bepleit LTO bij het kabinet snel werk te maken van de aangekondigde verruiming van de manoeuvreerruimte en het wegnemen van onnodige belemmeringen. Vooral op het terrein van de ruimtelijke ordening verwacht LTO van het Rijk een actieve rol om de noodzakelijke ontwikkeling van duurzame veehouderij op bestaande én nieuwe plaatsen mogelijk te maken.

Bron: persbericht LTO
posted by coordinator 9:00 a.m.
 
Landbouw blokeert reconstructie

van een onzer verslaggevers
19 DECEMBER 2003 - APELDOORN _ De Gelderse landbouworganisatie GLTO is gisteren niet akkoord gegaan met het zogeheten ontwerp-reconstructieplan voor de Veluwe. De landbouwers konden zich niet vereenzelvigen met een zone van 500 meter breedte rond het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN), waarbinnen geen intensieve veehouderijen meer zouden mogen voorkomen. De boeren zelf willen een zone van ten hoogste 250 meter.

Het reconstructieplan heeft ten doel de beschikbare en schaarse (landbouw)gronden beter te verdelen onder de diverse ruimtevragers als landbouw, bedrijvigheid, wonen en natuur en water. Onderdeel is het aanwijzen van locaties voor intensieve veeteelt en van plaatsen waar die juist zou moeten verdwijnen.

Onder meer de Gelderse Milieufederatie en Staatsbosbeheer - beide organisaties hebben ook een zetel in de Veluwecommissie - ijveren voor zo'n vrije zone van 500 meter rond het CVN. Binnen die strook gelegen, levensvatbare bedrijven zouden moeten worden verplaatst naar gebieden waar ze minder milieuhinder veroorzaken. De activiteiten van de overige landbouwbedrijven zouden moeten afgebouwd.

Volgens de landbouwers worden zij door het vaststellen van de ruime grens, tenminste 100 landbouwbedrijven extra getroffen bovenop de ruim 200 bedrijven die al in de 250 meter zone zitten. Dat terwijl nog volstrekt onduidelijk in welke wijze zij financiële compensatie krijgen voor bedrijfsverplaatsing of sluiting.

Ondanks een schorsing konden de leden van de commissie niet tot overeenstemming komen over de zonering. Het vaststellen van het ontwerp-reconstructieplan werd daarop verdaagd naar een nieuwe vergadering op 6 januari.

Bron: De Stentor

Zie ook: "Herinrichting platteland in de knel"
posted by coordinator 9:00 a.m.
 
Insecten resistent door Bt-maïs

Genetisch gemodificeerde Bt-maïs leidt in het open veld tot insecten die resistent zijn tegen de gifstoffen van de bacterie Bacillus thuringienses. Daarvan is de Wageningse entomoloog Marcel Dicke overtuigd. Samen met collega-wetenschapper Bart Knols maakte hij een risicoanalyse over Bt-gewassen voor de Commissie Genetische Modificatie.

Bt-gewassen maken eigen gif om insectenvraat tegen te gaan. In Spanje wordt al Bt-maïs geteeld. Dicke waarschuwt dat de langetermijneffecten van deze genetisch gemodificeerde gewassen op de natuur nog grotendeels onbekend zijn. ‘In het onderzoek van biotechbedrijven wordt alleen gekeken naar kortetermijneffecten. De meeste vragen van ecologen worden niet beantwoord’, stelt de insectendeskundige in Resource, het magazine van Wageningen UR.

In het veld zijn nog geen organismen gevonden die ongevoelig zijn voor Bt-gewassen. In het laboratorium zijn zulke resistente insecten al wel aangetroffen. Juist vorige week werden de EU-lidstaten het niet eens over een toelating voor Bt-suikermaïs. Zes landen, onder aanvoering van Frankrijk, meenden ook dat het bedrijf Syngenta onvoldoende informatie over de langetermijneffecten van het gewas op tafel kon leggen. De Europese landbouwministers moeten er in januari over beslissen.

Bron: OOGST
posted by coordinator 9:00 a.m.

spacer